Hoe kan ik helpen?

Door geld over te maken naar de Stichting All for Children helpt u de straatkinderen van Choibalsan. U leest daarover meer op deze bladzijde. U kunt ook helpen door actie voor ons te voeren. Hoe anderen dat deden kunt u lezen als u hier klikt.
De Nederlandse stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. De huidige bestuursleden dragen alle kosten die in Nederland gemaakt moeten worden om te voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Dat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat 100% van uw bijdragen bij de kinderen in Choibalsan terecht komt.

TWEE METHODEN OM TE BETALEN

  • U kunt geld overmaken naar de Nederlandse stichting.

Rekening NL38 RABO 0139868909 t.n.v. Stichting All for Children te Amsterdam,
BIC: RABONL2U.

  • U kunt online doneren. Als u hier klikt dan komt u op de betaalpagina terecht. Van uw donatie komt 95% bij ons terecht en wordt 5% ingehouden door de stichting Geefgratis.

STRUCTURELE ONDERSTEUNING

De kinderen hebben nog vele jaren hulp nodig, uw hulp, in ieder geval zolang de Mongoolse staat geen sociale voorzieningen biedt zoals we die in het westen gewend zijn. U maakt hen (en ons) dan ook het meest blij met een structurele bijdrage. Bijvoorbeeld door elke maand of elk jaar een vast bedrag over te maken.

  • Voor € 30 per maand kan één kind in Anna Home wonen. Voor dat bedrag kan een kind bij ons eten, kleren kopen en zakgeld krijgen. Dat is € 1 per dag.
  • Voor € 100 per maand worden alle kosten van één kind gedekt: de dagelijkse dingen, kleding, medische kosten, maar ook de afschrijvingen, salarissen van verzorgers etc. Dat is iets meer dan € 3 per dag.

Als u de kinderen op deze manier wil steunen, wilt u ons dan s.v.p. een berichtje sturen zodat wij weten waarop we kunnen rekenen? Ons emailadres: info@allforchildren.info

AFTREKBARE GIFTEN

Vermoedelijk weet u dat giften aan Anna Home, erkend als ANBI, aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, maar dit geldt alleen voor zover ze meer bedragen dan 1% van uw onzuiver inkomen. Als uw totale giften boven die drempel zitten dan betaalt de fiscus mee. De bedragen beneden de drempel zijn normaliter niet aftrekbaar.
Er is echter een manier om ook dat deel voor u aftrekbaar te maken, en wel door het opstellen van een akte waarin u verklaart voor minimaal 5 jaar een bepaald bedrag, hoe groot of klein ook, te zullen doneren. Het gehele bedrag is dan ieder jaar aftrekbaar. De belastingdienst heeft een model-contract opgesteld dat ook wij gebruiken.

Het totaal gewenste jaarbedrag komt in de akte te staan. Uw giften aan Anna Home zijn dan vanaf de eerste euro aftrekbaar en u maakt de kinderen van Anna Home en ons erg blij door de aldus gewaarborgde exploitatie. Uw fiscale voordeel is natuurlijk afhankelijk van de donatie, maar kan oplopen tot vele honderden euro’s per jaar. Nemen we als voorbeeld een donateur die maandelijks € 30 overmaakt en 2 x modaal verdient, dan bedragen de netto kosten geen € 360 meer, maar € 173 per jaar.
Als u hiervoor belangstelling heeft, dan kunt u dit formulier downloaden, invullen en naar ons opsturen of u kunt ons een e-mail sturen, dan zorgen wij voor de juiste papieren.

EENMALIGE BIJDRAGE

Natuurlijk zijn wij ook heel blij met elke eenmalige bijdrage. Dat kan een particuliere bijdrage zijn, maar ook de opbrengst van een actie door bij voorbeeld een bedrijf, een school, een vereniging of een serviceclub. Als u een actie overweegt, neem dan gerust contact met ons op voor overleg via ons emailadres.

EN VERDER

  • De stichting heeft een ANBI-keur hetgeen betekent dat uw bijdrage onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is. Door hier te klikken krijgt u meer informatie.
  • Wij zullen ons best doen om u via deze website op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Anna Home. Als u dat wilt, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief (rechts op het scherm). U krijgt dan een paar keer per jaar een e-mail om u te vertellen dat op de website een nieuwe nieuwsbrief staat.
  • Wij willen de harmonie, de solidariteit en de gelijk(waardig)heid in het huis bevorderen en daarom gaat uw bijdrage naar een kind in het algemeen en niet naar één kind op naam.