БИ ЯАЖ ТҮСЛАХ ВЭ

Голландын Бүхнийг хүүхдийн төлөө сан эсвэлбүхнийг хүүхдийн төлөө Монголын ТББ -т мөнгө өгснөөр та Чойбалсан хот дахь гудамжны хүүхдүүдэд туслах болно. Голланд сан нь зөвхөн сайн дурын журмаар ажилладаг. Одоогийн байгаа энэ зөвлөлийн гишүүд нь Голландын хуулийн дагуу гүйцэтгэх ёстой бүх зардлыг төлөх болно.
Энэ нь таны оруулах хандив Чойбалсан хот дахь хүүхдүүдэд 100% хүрэх болно гэдэгт эргэлзээ байхгүй гэсэн утгатай юм.

.МӨНГӨ ЯВУУЛЖ БОЛОХ ХОЁР АРГА ХЭЛБЭРҮҮД

 • Та Голландын сан руу мөнгө шилжүүлж болно.
 • Та Монголын ТББ руу шууд шилжүүлж болно.

БҮТЦИЙН ТУСЛАМЖ

Хүүхдүүдэд тусламж олон жил хэрэгтэй. (Монголын нөхцөл байдал Баруунд бидэнд байдаг шиг нийгмийн хамгаалалыг хангахгүй нэлээд удаан байх нь гарцаагүй байна). Ямартай ч, ямар нэг бүтцийн хувь нэмэр нь тэднийг дэмжих хамгийн ашигтай хэлбэр байх болно.(түүнчлэн бидэнд. Жишээлбэл, Сар бүр мөнгө гуйвуулах:

 • Сар бүр € 30: Anna Home-д байгаа нэг хүүхдийн өдөр тутмын халамж үйлчилгээнүүдэд: хоол; халаалт; ба хичээлийн хэрэгсэл. Энэ нь € 1 нэг өдөрт.
 • Сар тутам € 100 аас арай илүү: нэг хүүхдэд зарцуулах бүх зардлыг гаргавал: өдөр тутмын халамж үйлчилгээ; хувцас; эмнэлгийн зардал. Үүнд бас хөрөнгө оруулалтын үнэ цэнэ алдалт элэгдэлт орно; хүмүүжүүлэгчдийн цалин гэх мэт. Энэ зардал сар тутам € 3 оос жоохон илүү байгаа юм.

Хэрэв та сүүлчийн хэлбэрийг сонговол хөрөнгө оруулах гэж шийдсэн мөнгөний нийт дүнгээ бидэнд мэдэгдэнэ үү? Энэ нь бидний төсөв хийхэд маш их тус болох болно.

Бидний и-мэйл хаяг: info@allforchildren.info

ЗӨВХӨН НЭГ УДААГИЙН ХАНДИВ

Мэдээж хэрэг бид мөн “нэг удаа” -гийн хандивыг талархан хүлээн авна. Үүнд: хувь хүмүүсийн хандив эсвэл тусгай хамтралаараа өсгөсөн сангуудын хандивыг багтааж болно. Хамтрал ба компанит ажил гэдэгт ашигтай санаанууд ба зөвлөгөөнүүд: ямар нэг орон нутгийн компанид чиглэх; сургууль; клуб ба үйлчлэлийн клубууд, ж нь. Lions Rotary
Хэрэв та хамтрал ба компанит ажлаар дамжуулан мөнгөө өсгөе гэвэл бидний дээрх и-мэйл хаягаар холбоо баривал таны өмнө нээлттэй байна.

БАНКНЫ ДАНС

Та хандиваа дараах дансанд (Еврогоор) шилжүүлж болно:

 • Дансны номер NL38RABO 01398.68.909. Stichting All for Children, Amsterdam, The Netherlands

BIC: RABONL2U, IBAN:

 • Дансны номер 2419050929 бүхнийг хүүхдийн төлөө ТББ, Хан банк, Чойбалсан, Монгол. 119- салбар

Төгрөгөөр:

 • Дансны номер 2419050634 бүхнийг хүүхдийн төлөө ТББ, Зоос банк, Чойбалсан, Монгол. 119- салбар

БУСАД:

 • Голланд сан нь Голландын татварын газраас (ANBI) албан ёсны чанарын тэмдэгтэй. Энэ хандивууд нь Голландын татвараас суутгагдах онцгой нөхцөлтэй байх юм.
 • Энэхүү вэбсайтаараа Anna Home -ын өсөлт хөгжилтийн талаар маш сайн мэдээлж үргэлж холбоотой байх болно. Хэрэв та манай интернэт хаягийн жагсаалтыг захиалвал бид танд и-мэйл-ээр байнга вэбсайтан дээрх мэдээллээ илгээж байх болно. (жилд хэд хэдэн удаа)
 • 2009 оны төсөв дээр үндэслэн дээр дурьдсан зардлуудыг гаргалаа.
 • Тэрхүү байшингаас эв санаа нэгдэл, зохицтой байдал, ижил тэгш байдлыг харуулахыг хүсч байна. Түүнчлэн таны хандив тусламж төсвийг нэмэгдүүлэх нь нэг хүүхдэд тусгайд нь мөнгө өгөхөөс маш өөр ялгаатай байх юм.