2020 oktober

Anna Home leidt een vredig bestaan op dit moment. Alle kinderen gaan naar school, het huis doet het goed, het leven gaat zijn gang.

We zouden er graag heen willen in januari, maar Buitenlandse Zaken raadt dat af (“oranje”), hoewel het een van de meest onbesmette landen ter wereld is. Dit zijn de gegevens t/m 2 oktober:

Over de tuin bij het nieuwe huis en over het zomerkamp in augustus laat ik hieronder de beelden het verhaal doen.

Bestuur

Graag wil ik uw aandacht vragen voor het bestuur van de Nederlandse stichting. Deze week nam Rolf Andringa afscheid na vele jaren als secretaris. Een verhuizing en ander werk leidden hem tot nieuwe keuzes en dat begrijpen we heel goed. Dank je wel Rolf voor al je hulp!

Dat betekent dat het bestuur nog maar uit drie mensen bestaat. In de statuten staat dat het er minimaal drie moeten zijn, dus wat dat betreft kunnen we verder. Maar aanvulling zouden we wel erg graag willen en dan het liefst door mensen die wat jonger zijn dan wij. Is er iemand onder de lezers die dit zou willen doen? We vergaderen twee maal per jaar en hebben tussentijds elektronisch contact. Dus heel erg belastend is het niet.

De tuin

Het zomerkamp

Maarten