2013 Juli

Ook in Mongolië is het zomer. Het kan er dan heel erg warm worden. Nadaam is gevierd, het nationale feest met paardenraces over lange afstanden (maximale leeftijd van de ruiters 12 jaar), worstelen en boogschieten. En het leven in Anna Home gaat gewoon door.

leven in AH1leven in AH2

Eerst nog even over deze nieuwe website: met hulp van Michiel Stoffels en Martijn en Robin van RoRotterdam hebben we de oude overgezet naar moderne software, zodat hij veel gemakkelijker is te onderhouden. De inhoud is hetzelfde gebleven. Daar moeten we misschien ook wat aan gaan doen en mocht u daar ideeën over hebben, dan zijn we vol belangstelling.

De jaarrekening van Anna Home en het doorgangshuis is binnen. U kunt hem hier downloaden. Een onafhankelijke accountant en het bestuur van de Mongoolse stichting hebben ervoor getekend.

Doorgangshuis

Anna Home zorgt voor kinderen tot 18 jaar. Als ze ouder worden krijgen ze nog begeleiding in het doorgangshuis: een ger voor jongens en een ger voor meisjes. Ze zorgen daar voor zichzelf, maar krijgen geld om te leven en begeleiding door de verzorgers in Anna Home. Zo kunnen ze hun studie afmaken en langzaam wennen aan een zelfstandig bestaan.
In de meisjesger wonen nu Bolortuya, in haar tweede jaar van de technische school waar ze wordt opgeleid tot naaister, Tumentsetseg, ook tweede jaar maar in de opleiding tot kok, en Monkhtsetseg die haar school deze zomer afmaakte en nu op zoek is naar werk of misschien nog naar de politieschool gaat.

meisjes in gerMonkhtsetseg diploma

jongens in ger

.

.

In de jongensger wonen nu vier jongens. Olziibat die ook kok wordt en aan zijn laatste jaar op school bezig is. Ganbat, Khurelbaatar en Gansukh zitten nog op de middelbare school.

.

Vertrokken kinderen

Twee kinderen zijn vertrokken omdat hun familie hen terug wilde om te helpen. Het is net als altijd moeilijk om te weten of dit nu in het belang van het kind is of niet, maar de Mongoolse wet is op dit punt heel helder: de ouders beslissen wat er met hun kind gebeurt.
Bayrbat en Urantuya die lang bij ons heeft gewoond. De eerste drie foto’s zijn alle van Urantuyaa en laten haar ontwikkeling zien. De vierde is van Bayrbat.

UrantuyaUrantuya 2010Urantuya 2012Bayrbat 2012 2
Byambadavaa heeft de hoogste klas van de middelbare school afgemaakt en heeft toelatingsexamen gedaan voor een universiteit in Ulaanbaatar, waar hij in september rechten gaat studeren. Dat wordt een enorme overgang voor hem. Hij heeft zes jaar in Anna Home gewoond, vanaf het begin. Hij heeft geen ouders. Ook van hem drie foto’s van 2008 tot 2012.

ByambadavaaByambadavaa 2010Byambadavaa 2012

Zomervakantie

Het is nu vakantie, die in Mongolië altijd drie maanden duurt: van begin juni tot begin september. Er wordt druk in de tuin gewerkt, waarvoor het seizoen altijd kort is, gevoetbald en Engels en dansen geleerd van Koty, de Peace Corps vrijwilliger die al twee jaar lang wekelijks langs kwam en dat nog een jaar gaat doen.

tuin 2013 1 tuin 2013 2

Vacatures

In het bestuur van de Nederlandse Stichting All for Children ontstaan binnenkort twee vacatures. Een voor penningmeester en een voor algemeen lid, een functie waarvoor we het liefst iemand zouden willen hebben met belangstelling voor marketing en kennis van de nieuwe media.
Wellicht voelt u er wat voor om een klein beetje van uw tijd beschikbaar te stellen? Het bestuur vergadert twee keer per jaar en kan de rest van het werk doen via e-mail en telefoon. Het bestuur heeft twee hoofdtaken: op afstand meedenken met de leiding in Mongolië en in Nederland fondsen werven om Anna Home draaiend te houden. Stuur mij s.v.p. een e-mail als u dit zou willen of als u iemand zou willen voordragen.

Periodieke schenkingen

Velen van u doneren maandelijks of jaarlijks een vast bedrag aan Anna Home. Dit is nu vastgelegd in een notariële akte, opdat u het voor de belasting mag aftrekken. Binnenkort is geen akte meer nodig, maar is een schenkingsovereenkomst genoeg. De staatssecretaris kondigt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 28 mei j.l. aan, dat deze regeling per 1 januari a.s. zal ingaan. Op de website van de belastingdienst zal een modelovereenkomst verschijnen. Als u als schenker en wij als ANBI-erkende stichting een dergelijke overeenkomst tekenen, dan blijven uw donaties aftrekbaar. Zodra de regeling definitief zal zijn komen we er graag op terug. Voor hen die nog niet periodiek schenken, is dit misschien een goed moment om dat wel te gaan doen?