2019 eind mei

Anna Home komt terug!

Op 9 mei brandde Anna Home af. U zag de vreselijke foto’s in de vorige nieuwsbrief. Aart Sliedrecht en ik zijn halsoverkop naar Choibalsan gereisd om te zien wat we konden doen. Het huis is verloren, totaal verloren. Alles is zwart. Er liggen zwarte rugzakjes met zwarte boekjes erin, zwarte computers, zwarte kleren. Het dak is verdwenen, de schoorsteen staat los en valt straks om. Het blauwe hobbelpaard is gered, net als het speelhuisje, de schommel en de kas. Maar de wasmachine die een paar dagen oud was is weg.

De kinderen wonen nu even in een soort blijf-van-mijn-lijf-huis van het Childrens Centre. Twee slaapkamers voor 22 kinderen, met in elk kamer drie bedden. Het is wel een mooi huis met veel speelgelegenheid. Ze doen het ermee. Begin juni verhuizen ze naar de kostschool voor nomaden-kinderen die in de zomervakantie leeg staat. Ze zijn tot eind augustus onder de pannen. Het is de Khan Uul school waarvoor we in 2007 vanuit Nederland nogal wat gedaan hebben.

Zo gaat het gebeuren

De bevolking van Choibalsan leeft erg mee. Overal houden ze inzamelingsacties, we hebben heel vaak enveloppen in ontvangst genomen. In totaal is nu 11.000.000 Tugriks ingezameld, ongeveer € 3500.

Er zijn weinig mensen in de stad die we niet gesproken hebben deze week. Van hot naar her en weer terug reden we.

Ik zal u de geweldige resultaten melden:

We krijgen een groot stuk grond van de gemeente cadeau. Het ligt veel dichter bij de stad, en dus bij de scholen, dan het oude stuk land. Dat betekent ook dat we kunnen aansluiten op de stadsverwarming en dus geen vuur meer hoeven te stoken. Ook riool en waterleiding zijn er.

De provincie betaalt een architect en met haar hebben we het ontwerp gemaakt voor een nieuw Anna Home. Een huis dat zo’n 60 m2 groter is dan het oude huis, met 6 slaapkamers, wc’s, douches en genoeg ruimte voor huiswerk en spelen. Baiglamaa maakt in de komende 10 dagen het ontwerp af, maakt materiaallijsten en een begroting. Een grote prestatie.

De gemeente heeft beloofd om het papierwerk erdoorheen te jagen en als alles loopt zoals we hopen dan kan half juni de bouw beginnen. Het is belangrijk om zo snel te zijn, niet alleen omdat we nu niets hebben, maar ook omdat in de winter, vanaf eind oktober, niet meer gebouwd kan worden door de kou.

Oyuna is de eigenaresse van een betonfabriek, ze is zakenvrouw van 2019. Ze geeft ons al het beton cadeau dat nodig is voor de fundering. Wij waren zo onder de indruk van haar dat we haar gevraagd hebben om de bouw te begeleiden: toezien op de planning en op de kwaliteit van het werk. En ze heeft JA gezegd. We hoeven alleen maar haar onkosten te betalen. Ze heeft ook beloofd om haar baksteen- en raamcollega’s aan te sporen om te sponsoren in natura.

.

De kosten

Dit is allemaal niet gratis. De bouw zelf vergt een bedrag in de orde van grootte van € 120.000, een bedrag dat gebaseerd is op de gemiddelde prijs per m2 nieuwbouw. Als de architect klaar is weten we het beter. Dan moet er een hek om het terrein heen. In 2009 deden we dat ook en toen kostte dat € 2400, dat zal nu wel iets meer worden. En tenslotte de inventaris, bedden, tafels, wasmachine, keuken en ga zo maar door.

Een deel van dat bedrag komt in natura, zoals het al genoemde beton. Met wat we nu weten zou voor de bouw wel eens een bedrag van € 80.000 tot € 100.000 in geld nodig kunnen zijn. Daar moeten we in de loop van de komende weken meer over te weten komen.

Hoe gaan we het betalen?

De Mongoolse overheid levert de grond, die een waarde schijnt te hebben van rond € 25.000. Ze leveren geen geld. “De begroting is in december vastgesteld en we hebben geen rekening gehouden met brand in Anna Home”.

De Mongoolse inzamelingen gaan voor de inventaris zorgen.

Een bevriende stichting draagt € 50.000 bij, een geweldig bedrag dat het ons mogelijk heeft gemaakt om de bouw te laten beginnen.

Sommigen van u stortten spontaan geld voor de herbouw, nu in totaal ongeveer € 5000. In Amerika loopt een crowdfundings actie die nu op een kleine $ 3000 staat. Velen van u hebben hulp aangeboden en ik heb steeds gezegd: wacht nog even tot we terug zijn, want ik hoop dat we dan een plan hebben. En dat hebben we.

We denken nog een bedrag nodig te hebben tussen € 25.000 en € 45.000. Ik kan niet genoeg benadrukken dat alle getallen nog heel onzeker zijn. Maar wachten op zekerheid zou betekenen dat we vóór de winter niet klaar kunnen zijn. Als we met zijn allen de schouders eronder zetten, zou het dan lukken?

De bank

Op deze pagina https://allforchildren.info/how-can-i-help/ van onze website staan de bankgegevens en is de mogelijkheid om online te doneren, maar bij dat laatste blijft 10% achter bij de betaalorganisatie. Het banknummer is IBAN: NL38RABO 0139868909

Voor betaling vanuit het buitenland is ook dit nodig: BIC: RABONL2U

Onder het kopje “De organisatie” staan de jaarverslagen van de Nederlandse en van de Mongoolse stichting.

We hopen er het beste van,

Aart Sliedrecht

Maarten Stoffels