МОНГОЛЫН ТББ

2007 оны 8-н сарын 10 нд Бүхнийг Хүүхдийн Төлөө Төрийн бус Байгууллага нь үүсгэн байгуулагдсан. Энэ нь ‘ашгийн төлөө бус’ хүүхдэд туслах зорилготой байгууллага юм. Байгууллага нь барууны загвар бүтэцтэй. Удирдах зөвлөл нь 5-н гишүүнээс бүрддэг ба захирлын дээрх эрх мэдэл ба хянах хүч бүхий юм. Захирал Болдсайхан нь төслийн өдөр тутмын зохион байгуулалтыг хариуцна.

Удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг бүрэлдүүлэгчид:

Tsermaa 2016Bayaraa 2016Enkhtuya 2015.Дүрмийг интернэтээс Монгол болон Англи хэл дээр татан авч болно.

Financial reports of the most recent years can be downloaded: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Older reports are available on request.

eerste_bestuursvergaderingbestuursvergadering_copy1201402 bestuursvergadering (3)