ШИЛЖИЛТИЙН ГЭР

ganhuyg_20122009 оны 10-р сард 2 өсвөр үеийн залуу Anna home-г орхисон тэд 18 нас хүрч бие дааж амьдрах болж байгаа юм одоо тэд нар Техник технилогийн сургуульд сурч байна. Бид энхүү шилжилтийн гэр төслийг Anna home-д багаасаа амьдарч хөмүүжсэн хүүхдүүдээ зориулан хэрэгжүүлж байгаа. Одоо тэд гэрт амьдарч байгаа цаашид тэд маань 2-с 3-н жил энэхүү төсөлд хамрагдаж ирээдүйд өөрсдөө бие дааж амьдрах болно. 2010 оны 1-р сард 2 хүү нэмэгдэж хамт амьдрах байгаа.
doorgangshuis_bewoners_20102 жилийн дараа тэд сургуулиа төгснө дараа нь бид тэдэнд ажлын байр олж өгч туслах юм. Болдсайхан болон 3 ээлжийн багш нар тэдэнд анхаарал халамж тавин зөвлөгөө өгч удирдан ажиллах болно.

.

.

.

doorgangshashaa doorgangsger
Техник технилогийн сургуульд сурч буй хүүхдүүд засгийн газраас өгч буй цалинг авч байгаа билээ тэд энэхүү цалингаасаа өөрсдийн хэрэгцээнд шаардлагтай зүйлээ аваад илүү гарвал өөрсдийн ирээдүйд хадаглах сонирхолтой байгаа. Бид үүнийг дэмжин ажилаж байна.

doorgangsger_in_opbouw doorgangsger_dak

For the budget please see the English or Dutch version

doorgangsger_meubels doorgangsger_meubels_1